Afgelopen maandag is Merle Schuttenbeld bij ons begonnen aan haar stage!

Vanaf afgelopen maandag is Merle Schuttenbeld bij ons begonnen aan haar stage! Merle zal ons de komende tijd ondersteunen op de ontwerp- en tekenafdeling maar ook in planologische en milieukundige vraagstukken. Daarnaast hopen wij Merle een leuke en leerzame tijd te bieden bij ons. Hieronder stelt zij zich graag aan jullie voor:
Mijn naam is Merle Schuttenbeld (21 jaar) en sinds begin september loop ik stage bij AgriPlaza Bouwadvies. Momenteel zit ik in het laatste jaar van de opleiding bouwkunde op het Windesheim te Zwolle.
In 2015 is het melkveebedrijf van mijn ouders verplaatst van Twente naar Drenthe, waar we een nieuw bedrijf gebouwd hebben. Geïnteresseerd volgde ik toen het hele proces: van de eerste ideeën en tekeningen tot aan de laatste details bij de oplevering. Voor mij was het toen al vrij snel duidelijk, ik wilde de bouw combineren met de agrarische sector. Zodoende ben ik ook bij AgriPlaza Bouwadvies terecht gekomen, een prachtig stagebedrijf om mijn agrarische achtergrond te combineren met een bouwkundige opleiding.
Aankomend half jaar ben ik te vinden bij AgriPlaza Bouwadvies, ik kijk er ontzettend naar uit!
Namens het hele team wensen wij Merle veel succes en plezier met haar stage!