Milieu

Voor uw bedrijfsvoering is een milieuvergunning noodzakelijk. Dit kan via een omgevingsvergunning of een melding via het Activiteitenbesluit. De vereiste vergunning is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Wij kunnen voor u de volgende aanvragen indienen:

  • Activiteitenbesluit
  • Omgevingsvergunning Beperkte milieutoets
  • Omgevingsvergunning Milieu
  • (Beoordeling) milieueffectrapportage

Wet natuurbescherming / PAS
Naast bovenstaande vergunningen kent de agrarische sector voor het houden van dieren ook nog de Wet natuurbescherming vergunning (voorheen natuurbeschermingswet). Deze vergunning beschermd stikstofgevoelige habitat gebieden voor overbelasting door stikstof. De stikstofdepositie die een bedrijf levert is afhankelijk van de afstand tot de gebieden, de hoeveelheid dieren en de huisvesting. Uitbreiding in depositie is mogelijk door intern of extern te salderen.

Wij hebben ruime ervaringen met het aanvragen van vergunningen en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Heeft u vragen of wilt u een vergunning aanvragen? Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer over ons weten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag verder!