Even voorstellen, onze nieuwe collega Robin

Vanwege de aanhoudende drukte en de groei van onze portefeuille is ons team uitgebreid. Graag stellen wij u voor aan onze nieuwe collega, Robin Philips. In eerste instantie zal hij voornamelijk de tekenafdeling versterken en zich vervolgens verder specialiseren op het gebied van milieu- en ruimtelijk advies.

Mijn naam is Robin Philips en werk als Bouwkundig adviseur en tekenaar bij AgriPlaza Bouwadvies. Hiervoor heb ik drie jaar werkervaring op mogen doen bij een allround bouwbedrijf op de tekenafdeling. Hier hield ik mij bezig met verschillende projecten in zowel de woning-, stallen- als utiliteitsbouw.

Het mooie van mijn werk hier is dat wij ons meer bezig houden met het grotere plaatje binnen het advieswerk.

Vanaf de eerste ideeën tot en met de oplevering adviseren wij onze klanten in hun keuzes, ontwerpen, vergunningen en begeleiding gedurende de bouw. Naast het tekenwerk doen wij ook het advieswerk op het gebied van milieu- en ruimtelijke ordening, hierin wil ik mij de komende jaren verder specialiseren.

Telefoon: 0592 – 54 54 51 | Mail: Rphilips@agriplazabouwadvies.nl

Wordt jij onze nieuwe collega?

Wij zijn opzoek naar een (junior) bouwkundig tekenaar, zie onderstaande vacature voor meer informatie.
Meer informatie of solliciteren? Mail naar info@agriplazabouwadvies.nl of bel met 0592-54 54 51.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Oplevering woning Bovensmilde

Vandaag hebben we een woning in Bovensmilde op mogen leveren. De opdrachtgever is erg blij met het eindresultaat en is zelf nog druk bezig met de afbouw van de schuur en de nog te bouwen overkapping achter de woning.
De woning kenmerkt zich door de landelijke uitstraling en het ambachtelijke metselwerk en kozijnen. Het bijgebouw sluit door de ondergeschiktheid straks prachtig aan bij het woonhuis.

Verbouw voormalige slagerij naar kantoor en appartementen

In Annen zijn we bezig met de verbouwing van een pand voor onze collega’s van MooiWonen Makelaars. Voorheen werd de locatie gebruikt door de plaatselijke slagerij. Het wordt nu omgebouwd naar een kantoor met appartementen.
De bouw loopt voorspoedig. Het dak is recent volledig gerenoveerd, de kozijnen zijn vervangen en de gehele indeling is op de schop gegaan. De voorzijde wordt nog voorzien van een prachtige gebintconstructie waarna we over kunnen op de afbouwfase.
Hieronder is een foto te zien van voor de verbouwing en een foto van nu.

Terug van vakantie!

Na een mooie vakantieperiode mogen wij vandaag weer vol nieuwe energie aan de slag!
De komende tijd gaan er mooie projecten van start, maar starten we ook diverse nieuwe projecten op.
Heeft u plannen voor een nieuwe woning, stal of bedrijfsgebouw? De koffie staat altijd klaar, wij helpen u graag verder!

Legaliseer uw PAS-melding nu!

Heeft u in het verleden een PAS-melding ingediend? Dan is het nu noodzakelijk om deze om te zetten naar een vergunning! Het aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober!

Wij helpen u hier graag mee verder. De eerste stap is de aanmelding om uw PAS-melding te legaliseren. Vervolgens zal er op een later moment een herziening van de eerdere berekening plaats moeten vinden en eventueel een nieuwe aanvraag.

Het is belangrijk om u nu aan te melden. De kans is groot dat dit de enige mogelijkheid is om uw melding te legaliseren.

Neem gerust contact op met één van onze adviseurs of via info@agriplazabouwadvies.nl

Toelichting op het legaliseren van de PAS-melding:

Het PAS bood ruimte om vergunningen te verlenen en meldingen in te dienen voor projecten in de buurt van Natura 2000-gebieden die leiden tot stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat het PAS niet als onderbouwing kan worden gebruikt voor vergunningen. Op basis van het PAS werd vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor Natura 2000-gebieden, toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet, aldus de Raad van State.

Uit de uitspraak volgt dat het PAS ook niet kan dienen als onderbouwing voor een vrijstelling van de vergunningplicht. Dat geldt ook voor de voormalige vrijstelling van de vergunningplicht voor activiteiten met een depositiebijdrage onder de grenswaarde van 1 mol/ha/jr waarvoor een PAS-melding is ingediend. Voor gemelde activiteiten die zijn of worden uitgevoerd is alsnog toestemming op grond van de Wet natuurbescherming nodig, tenzij significante negatieve effecten van de stikstofdepositie op voorhand kunnen worden uitgesloten.

Proces tot toestemming

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in haar kamerbrief van 13 november 2019 aangekondigd dat zij de meldingen legaal wil houden, mits het gemelde project op 29 mei 2019 voldeed aan een van de volgende voorwaarden:

  • het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur en dergelijke waren opgericht;
  • het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie;
  • het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Het proces om de meldingen legaal te houden is complex en neemt veel tijd in beslag. Uit de PAS-uitspraak volgt dat er eerst stikstofruimte middels bronmaatregelen gecreëerd moet worden om de stikstofbijdrage door de gemelde activiteiten toe te kunnen staan. Een toestemming voor de gemelde activiteiten zal daarom op zijn vroegst in 2021 gereed zijn. Gedurende het proces om de melding legaal te houden, zal geen actieve handhaving plaatsvinden op activiteiten die conform een gedane PAS-melding worden uitgevoerd.

(bron: Ministerie LNV)

Eindoplevering ligboxenstal familie den Besten te Noordhorn

Onlangs is de nieuwe stal van de familie den Besten in Noordhorn opgeleverd. Wij wensen de familie veel succes en plezier toe in hun nieuwe stal. Tevens willen wij hen bedanken voor de prettige samenwerking. Dit geldt uiteraard ook voor alle partijen die hebben meegewerkt aan dit project. Het resultaat is een prachtig afgewerkte ligboxenstal.

AgriPlaza Bouwadvies heeft de familie vanaf de eerste schetsen tot en met de vergunningen, aanbesteding en bouwbegeleiding mogen begeleiden. Het ontwerp is gebaseerd op een arbeidsefficiëntie bedrijfsvoering. Het geheel voldoet verder aan de eisen Maatlat Duurzame Veehouderij en is uitgevoerd met een 2×14 stands Rapid Exit melkstal voorzien van een basement en is aan de achterzijde voorzien van een schuifgang ten behoeve van de dikke mest met een opvoergoot naar de vaste mestplaat.

Binnenkort vindt u een uitgebreide fotorapportage van dit werk onder de projecten op de website.

 

Fijne feestdagen!

Wij zijn vanaf 21 december tot en met 5 januari beperkt bereikbaar. Vanaf 6 januari staan wij weer graag voor u klaar.

Wij wensen u hele fijne feestdagen en een voorspoedig en succesvol 2020!