Ruimte- voor- Ruimte regeling te Ter Aard

𝗥𝘂𝗶𝗺𝘁𝗲- 𝘃𝗼𝗼𝗿- 𝗥𝘂𝗶𝗺𝘁𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗲 𝗧𝗲𝗿 𝗔𝗮𝗿𝗱
Aan de Zeijerweg 9A in Ter Aard is V.O.F. Scholtens vorige week gestart met het sarneren van de voormalige agrarische gebouwen. Hier worden in de toekomst twee woningen gerealiseerd naast de huidige bedrijfswoning.
Hier wordt gebruik gemaakt van een Ruimte- voor- Ruimte regeling. Bij een Ruimte- voor- Ruimte regeling worden de agrarische gebouwen gesloopt en met deze sloopmeters wordt er ruimte gecreëerd voor de bouw van één of meerdere woningen naast de huidige bedrijfswoning.
Meer weten over de Ruimte- voor Ruimte regeling? Kijk dan op onze website, of neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

 

Nieuwbouw Paardenkliniek Aa & Hunze te Orvelte

𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄𝗯𝗼𝘂𝘄 𝗣𝗮𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻𝗸𝗹𝗶𝗻𝗶𝗲𝗸 𝗔𝗮 & 𝗛𝘂𝗻𝘇𝗲 𝘁𝗲 𝗢𝗿𝘃𝗲𝗹𝘁𝗲
In Orvelte is Bouwbedrijf Katerberg gestart met de funderingswerkzaamheden voor de nieuwbouw van Paardenkliniek Aa & Hunze.
Voor dit project hebben wij de aanbesteding mogen verzorgen en doen wij op dit moment de bouwbegeleiding.
Ontwerp door: Architecture – Art

Update: Nieuwbouwproject te Vierhuizen

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: 𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄𝗯𝗼𝘂𝘄𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 𝘁𝗲 𝗩𝗶𝗲𝗿𝗵𝘂𝗶𝘇𝗲𝗻!
In vierhuizen wordt hard gewerkt aan het realiseren van een dubbele Groninger tweekapper en een woonhuis met enkele schuur.
V.O.F. Scholtens is de afgelopen weken druk bezig is geweest met de sloopwerkzaamheden.
Bouwbedrijf Visser Dokkum B.V. is bezig met de realisatie van de woning en over 2 weken wordt er ook gestart met de funderingswerkzaamheden voor de Groninger tweekapper!
Voor dit project hebben wij het volledige tekenwerk en de vergunningen mogen verzorgen en nu tijdens de realisatie verzorgen wij ook de bouwbegeleiding.

Bedrijfstransformatie: van koeien naar paarden

Koeien eruit, paarden erin: hoe Martin Elema zijn bedrijf transformeerde. 

 

Al jong raakte veehouder Martin Elema verslingerd aan paarden. Toen hij zestig werd, zag hij zijn kans schoon: koeien eruit, paarden erin. De NVM Agrarisch en Landelijk-makelaar en bouwtechnisch ingenieur van AgriPlaza hielpen hem bij de transformatie van zijn bedrijf.

 

Eind jaren zeventig is er in Noorddijk, aan de rand van de stad Groningen, een pyromaan actief. Maar liefst negen boerderijen gaan in vlammen op. Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het dorp, maar vooral ook één van de familie Elema: hun boerderij is nummer zeven in de rij. “Door stadsuitbreiding van Groningen mochten we niet herbouwen,” zegt Martin Elema. Als negentienjarige maakt hij samen met zijn vader in 1980 de doorstart van de boerderij in Zoutkamp, zo’n dertig kilometer verderop.

 

Jarenlang runnen vader en zoon samen het bedrijf van zo’n zeventig hectare met zo’n tweehonderd melkkoeien. Maar Martin heeft ook nog een andere passie: paardrijden. “Als ik naar concours was, moest mijn vader alleen melken,” herinnert hij. “Op mijn trouwdag stonden er 78 ruiters bij het gemeentehuis opgesteld. Een dag om nooit meer te vergeten.”

 

Van koeien naar paarden

Als in 2009 zijn vader overlijdt, zet Martin de veehouderij voort met een medewerker. “Maar ik heb altijd gezegd: als ik geen opvolging heb, stop ik op mijn zestigste. Vorig jaar was het zover.” Voor Elema is het duidelijk: koeien eruit, paarden erin. Met behulp van NVM Agrarisch en Landelijkmakelaars en taxateurs kantoor AgriPlaza in Tynaarlo, waarbij Jos Menken de begeleiding verzorgde, verkoopt Elema zijn fosfaatrechten en de helft van zijn land.

 

Met de opbrengst maakt hij samen met AgriPlaza (Bouwadvies) een plan voor het omvormen van de boerderij naar een paardenhouderij. Het plan is om twee karakteristieke schuren, die door het jarenlange gebruik in slechte staat verkeren, te slopen. Ze worden vervangen door nieuwe schuren in dezelfde stijl, met rijhal, boxen, stallen en een opfokkerij voor de paarden. Daarnaast komt er een tweede woning met schuur voor Elema’s zoon Jan Kees op het erf.

 

Afbeelding: De paardenbak naast de woning.   

 

Afbeelding: De twee karakteristieke schuren zijn rijp voor de sloop.

Goed onderbouwen

“We hebben eerst met de gemeente de mogelijkheden verkend,” zegt Jeffrey Akkerman, bouwtechnisch ingenieur bij AgriPlaza (Bouwadvies). “Het slopen van karakteristieke schuren moet je in Groningen goed onderbouwen.” Een bestemmingswijziging is dan weer niet nodig: “We hebben er met de gemeente voor gekozen om de functiewijziging mogelijk te maken met een uitgebreide omgevingsvergunning. Zo ondervangen we in één klap de bouwactiviteiten en de functiewijziging.”

 

Inmiddels is de vergunning afgegeven en is er alvast met de bouw van de woning begonnen. De sloop van de oude schuren vindt op een later tijdstip plaats begin 2022. In het najaar van 2022 moet het hele plan afgerond zijn. Elema is zeer te spreken over de afwikkeling en kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging als paardenhouder: “Handel is ook een vertrouwenskwestie, vind ik. AgriPlaza staat mij al jaren goed bij. Het is altijd af, zonder nawerk. Ook dit traject was weer netjes voor mij geregeld.”

Afbeelding: De toekomstige situatie, met nieuwe schuren en een extra woning.

Boer ook goed met je vastgoed!
Wil je ook goed boeren met jouw agrarische en landelijk vastgoed? Kies dan voor een NVM Agrarisch en Landelijk-makelaar. Want een NVM-makelaar heeft veel kennis van de markt, een groot netwerk in het buitengebied en is dé specialist bij aankoop en verkoop, taxatie, grond- en pachtzaken, onteigening en herbestemming van agrarisch en landelijk vastgoed. Daarnaast zijn ze op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving.

 

Bron: https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10895596/bedrijfstransformatie-van-koeien-naar-paarden

 

Tegemoetkoming voor PAS-melders per vandaag opengesteld

Tegemoetkoming voor PAS-melders per vandaag opengesteld

Heeft u een melding gedaan voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS)? En maakte u kosten om de gegevens voor het legaliseren van uw PAS-melding door te geven? Dan heeft u recht op de tegemoetkoming  € 1.600,- per legalisatie melding.

Aanvraag

Als PAS-melder kunt u een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming van € 1.600,- euro per toegewezen aanvraag. Het resultaat van de controle van uw PAS-melding is niet van invloed op de aanvraag naar tegemoetkoming. U kunt de tegemoetkoming aanvragen via RVO vanaf 15 november 2021 tot en met 30 november 2022. De RVO beslist binnen 8 weken na aanvraag of u recht heeft op de tegemoetkoming.

Voorwaarden

Om te beoordelen of u recht heeft op de tegemoetkoming zijn twee voorwaarden gesteld:

  • Het AERIUS-nummer van uw PAS-melding. Dit nummer vindt u in de AERIUS-berekening bij uw legalisatieverzoek. Het bestaat uit letters en cijfers;
  • Het formuliernummer van RVO. Dit nummer vindt u in de brief Informatiebrief over het legaal maken van uw PAS-melding. Het bestaat uit 13 cijfers en begint met 141.

De-minimisverklaring

De tegemoetkoming wordt aangemerkt als staatssteun waardoor er een verklaring “de-minimissteun” verstrekt moet worden. Door het invullen van de-minimisverklaring verklaart u dat u niet meer dan de maximale overheidssteun kreeg. Voor agrarische bedrijven is de maximale steun € 20.000,- in 3 belastingjaren. Voor andere bedrijven is de grens € 200.000,- In 2021 gaat het over de belastingjaren 2019, 2020 en 2021. De de-minimisverklaring kan via het aanvraagformulier verstrekt worden.

Heeft u vragen over het Programma Aanpak Stikstof? Of zoekt u ondersteuning met betrekking op het legaliseren van uw PAS-melding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 0592-545451 of info@agriplazabouwadvies.nl

Handhaving omtrent PAS-meldingen

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State met de PAS-uitspraak duidelijk gemaakt dat een PAS-melding geen betekenis meer heeft. Met deze uitspraak zijn bedrijven die in werking zijn op basis van een PAS-melding, feitelijk illegaal geworden. Dit heeft vervelende gevolgen, waaronder de dreiging en handhaving. Op 22 september 2021 heeft de rechtbank Midden- Nederland hier een uitspraak over gedaan (ECLI:NL:RBMNE:2021:4523, Rechtbank Midden-Nederland, UTR 20/3596, 2021).

Bij sprake van overtreding

Als er sprake is van een overtreding, geldt het uitgangspunt dat het bevoegd gezag daar handhavend tegen moet optreden. Bij de natuurwetgeving is het bevoegd gezag bijna altijd Gedeputeerde Staten van de provincie. Er zijn twee uitzonderingen wanneer van handhaving mag worden afgezien:

  • als er sprake is van concreet zicht op de legalisatie van de overtreding;
  • als de handhaving onevenredig is voor de overtreder (de PAS-melder).

Concreet zicht op legalisatie

Voor concreet zicht op de legalisatie is volgens de rechtbank een ontvankelijke vergunningaanvraag nodig. Het schriftelijk mededelen van gegevens, en daarmee een PAS-melding voor legalisatie indienen, wordt door de rechtbank niet gezien als ontvankelijke vergunningaanvraag.

De rechtbank kijkt later in de uitspraak toch nog verder. De rechtbank gaat in op de wijziging van de Wet natuurbescherming per 1 juli 2021. Daarin wordt de verplichting voor de overheid opgenomen om PAS-meldingen te legaliseren. Maar daarmee zijn PAS-meldingen nog niet gelegaliseerd. Hoe dat legaliseren zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Hiervoor zal een legalisatieprogramma moeten worden vastgesteld. Dit staat in de Wet natuurbescherming en wordt nog verder uitgewerkt in een ministeriële regeling. Voor die regeling is wel een concept tekst gemaakt, maar die regeling geldt nog niet. Daarom betwijfelt de rechtbank of er sprake kan zijn van concreet zicht op legalisatie.

Handhaving onevenredig

Bij het beoordelen of handhaving onevenredig is, worden natuurbelangen afgewogen tegen de belangen van het bedrijf. Bij de natuurbelangen gaat het om het behalen en beschermen van de instandhoudingsdoelen waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Bij de bedrijven gaat het de bedrijfsbelangen en het belang van rechtszekerheid. De rechtbank is het met de PAS-melder eens dat deze te goeder trouw en in overeenstemming met de op dat moment geldende regelgeving heeft gehandeld. Volgens de rechtbank mag dit nog niet de reden zijn om niet te handhaven, de natuurbelangen moeten ook worden meegewogen.

Bij de afweging tussen de natuurbelangen en de belangen van het bedrijf kan de provincie volgens de rechtbank mogelijk aansluiten bij de uitspraak van de Raad van State van 20 januari 2021 over het intrekken van natuurvergunningen. Oftewel: de provincie moet beoordelen of in het betrokken Natura 2000-gebied een veel betekende verstoring van de natuur dreigt en of de activiteiten van het betreffende bedrijf invloed hebben op die verstoring. Is een van deze twee opties het geval, moet de provincie beoordelen of het beëindigen van de activiteiten waarvoor de PAS-melding is gedaan een ‘passende maatregel’ is om verslechtering met de veel betekende verstoringen van het Natura 200-gebied te voorkomen en of andere passende maatregelen getroffen kunnen worden.

Conclusie

Ten opzichte van PAS-vergunningen zullen activiteiten op basis van PAS-meldingen doorgaans minder snel passende maatregelen zijn, omdat het om kleine stikstofdeposities gaat. Dat sluit niet uit dat het beëindigen van activiteiten van PAS-melders nodig kan zijn als sprake is van een stikstofoverbelast Natura 2000-gebied en geen andere passende maatregelen voorhanden zijn.

 

 

Bron:

ECLI:NL:RBMNE:2021:4523, Rechtbank Midden-Nederland, UTR 20/3596. (2021, 22 september). De Rechtspraak. Geraadpleegd op 1 november 2021, van https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:4523&showbutton=true

Update: Nieuwbouw ligboxenstal te Noordhorn!

Deze ligboxenstal staat inmiddels ruim een jaar in het Groningse Noordhorn!

Deze 3+0 ligboxenstal biedt ruimte voor 82 melkkoeien, voorzien van diepstrooisel boxen en een emissiearme roostervloer. De roostervloer is voorzien van de ‘GEA combischuif’ en aan de achterzijde van de stal wordt de mest gescheiden in een dunne en dikke fractie, doormiddel van een afstort en lopende band.
Het geheel voldoet verder aan de eisen Maatlat Duurzame Veehouderij en is uitgevoerd met een 2×14 stands Rapid Exit melkstal voorzien van een basement en is aan de achterzijde voorzien van een schuifgang ten behoeve van het scheiden van de dunne fractie en de dikke mest met een opvoergoot naar de vaste mestplaat.

AgriPlaza Bouwadvies heeft de familie vanaf de eerste schetsen tot en met de vergunningen, aanbesteding en bouwbegeleiding mogen begeleiden. Het ontwerp is gebaseerd op een arbeidsefficiëntie bedrijfsvoering.

Ook bouw- of verbouwplannen en bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 0592-545451.
#AgriPlazaBouwadvies #Nieuwbouw #Ligboxenstal

 

Afgelopen maandag is Merle Schuttenbeld bij ons begonnen aan haar stage!

Vanaf afgelopen maandag is Merle Schuttenbeld bij ons begonnen aan haar stage! Merle zal ons de komende tijd ondersteunen op de ontwerp- en tekenafdeling maar ook in planologische en milieukundige vraagstukken. Daarnaast hopen wij Merle een leuke en leerzame tijd te bieden bij ons. Hieronder stelt zij zich graag aan jullie voor:
Mijn naam is Merle Schuttenbeld (21 jaar) en sinds begin september loop ik stage bij AgriPlaza Bouwadvies. Momenteel zit ik in het laatste jaar van de opleiding bouwkunde op het Windesheim te Zwolle.
In 2015 is het melkveebedrijf van mijn ouders verplaatst van Twente naar Drenthe, waar we een nieuw bedrijf gebouwd hebben. Geïnteresseerd volgde ik toen het hele proces: van de eerste ideeën en tekeningen tot aan de laatste details bij de oplevering. Voor mij was het toen al vrij snel duidelijk, ik wilde de bouw combineren met de agrarische sector. Zodoende ben ik ook bij AgriPlaza Bouwadvies terecht gekomen, een prachtig stagebedrijf om mijn agrarische achtergrond te combineren met een bouwkundige opleiding.
Aankomend half jaar ben ik te vinden bij AgriPlaza Bouwadvies, ik kijk er ontzettend naar uit!
Namens het hele team wensen wij Merle veel succes en plezier met haar stage!