Effect adviesrapport Remkes

Sinds de stikstofuitspraak zijn veel projecten stil komen te liggen en zitten veel bedrijven in de onzekerheid over wat komen gaat. Als reactie op deze uitspraak heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een commissie ingeschakeld ter advisering van de politiek, het Adviescollege Stikstofproblematiek. Dit college heeft onder leiding van dhr. Remkes een adviesrapport uitgebracht.

Het adviesrapport voorziet voornamelijk in maatregelen die getroffen moeten worden door de veehouderij. Emissiereductie kan plaats vinden door verwerving of sanering van bedrijven in of in de nabijheid van Natura 2000-gebieden, het toepassen van emissie reducerende systemen en bedrijfsvoering en het versnellen van innovatieve ontwikkelingen om de emissie te reduceren.

Voor de vergunningverlening geldt dat eerder vrijgestelde aanvragen onder het PAS voorrang hebben samen met vernietigde vergunningen. Nieuwe ontwikkelingen kunnen mogelijk worden gemaakt door intern- of extern salderen. Of dit ook geldt voor de eerder vrijgestelde- of vernietigde vergunningen is nog onbekend. Bij salderen wordt geadviseerd om af te romen, in elk geval de latente ruimte.

Van het gehele rapport hebben wij een samenvatting uitgebracht. Mocht u deze willen ontvangen kunt u een mail sturen naar info@agriplazabouwadvies.nl.