Landelijke handhaving PAS

Het PAS (Programma Aanpak Stikstof) is ingevoerd op 1 juli 2015. In de afgelopen jaren hebben veel veehouderijbedrijven een vergunning aangevraagd. Met het PAS worden alle Natura 2000-gebieden waarin stikstofgevoelige habitattypen voorkomen beschermd tegen overbelasting van stikstof.

Een vergunning in het kader van het PAS is nodig wanneer er een uitbreiding of wijziging plaatsvindt en hiermee de stikstofdepositie wijzigt. Veel veehouderijbedrijven die na 1 juli 2015 zijn gewijzigd of uitgebreid hebben al een vergunning aangevraagd, maar ook bedrijven die vóór de invoering van het PAS zijn gewijzigd of uitgebreid hebben dit onder het PAS gelegaliseerd. Eén van de voorwaarden van de vergunning is dat de toegedeelde ontwikkelingsruimte in het kader van het PAS binnen 2 jaar na het verkrijgen van de definitieve beschikking gerealiseerd moet zijn.

Alle provincies zetten vanaf begin 2018 in op toezicht en handhaving op de vergunning en daarbij tevens de realisatietermijn. Hiermee willen de provincies voorkomen dat er onnodige ontwikkelingsruimte wordt geclaimd. Het langdurig ontwikkelingsruimte claimen en deze niet gebruiken, benadeelt namelijk anderen die ook ontwikkelingsruimte nodig zijn. De provincies hopen door het toezicht houden en het actief intrekken of wijzigen van de vergunning het mogelijk is om op sommige locaties de schaarse ontwikkelingsruimte weer beschikbaar te maken.

Wanneer de betreffende provincie besluit de vergunning (deels) in te trekken dan zijn er nog mogelijkheden de termijn van realisatie op te schorten. Dit is mogelijk wanneer er sprake is van overmacht of dat de realisatie op korte termijn plaats zal vinden. Dit dient vervolgens wel goed onderbouwd te worden.

Heeft u een vergunning aangevraagd in het kader van het PAS, maar heeft u de aangevraagde ruimte nog niet gerealiseerd? Onze adviseurs kijken graag samen met u welke mogelijkheden er zijn en welke oplossing het beste bij u past.