Lely Sphere

Vorige week zijn wij met ons team afgereisd naar het zuiden van ons land, Brabant. Daar hebben wij ons kennis laten opdoen over de Lely Sphere die sinds 8 maart 2023 op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij) staat.
De Lely Sphere reduceert maar liefst 70% van de ammoniakemissie in een ”standaard” ligboxenstal. Het systeem onderscheidt de mest in drie stromen. Dikke mest die rijk is aan fosfaat en organische stof, kalirijke urine en stikstofrijk spuiwater. De ammoniak blijft daarbij als stikstof behouden op het bedrijf.
Een leerzame dag!