Nieuws

Landelijke handhaving PAS

Het PAS (Programma Aanpak Stikstof) is ingevoerd op 1 juli 2015. In de afgelopen jaren hebben veel veehouderijbedrijven een vergunning aangevraagd. Met het PAS worden alle Natura 2000-gebieden waarin stikstofgevoelige habitattypen voorkomen beschermd tegen overbelasting van stikstof. Een vergunning in het kader van het PAS is nodig wanneer er een uitbreiding of wijziging plaatsvindt en

Lees meer »

Vrijkomende agrarische bebouwing slopen in ruil voor een bouwkavel

Ruimte-voor-Ruimte regeling Het buitengebied veranderd. Dit komt onder andere door specialisering van landbouwbedrijven, neventakken en schaalvergroting, maar ook door wonen en werken en recreatie. Helaas zien we in het buitengebied steeds vaker vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen leegstaan met als gevolg het verval van deze gebouwen.  Om een vitaal en leefbaar buitengebied te behouden is de zogeheten

Lees meer »

Oplevering ligboxenstal families Austie en Bollen

Vandaag is de nieuwe stal van de families Austie en Bollen in Dalen opgeleverd. Wij wensen de families veel succes en plezier toe. Tevens willen wij hen bedanken voor de prettige samenwerking. Dit geldt uiteraard ook voor alle partijen die hebben meegewerkt aan deze stal. Het resultaat is een prachtig afgewerkte ligboxenstal. AgriPlaza Bouwadvies heeft

Lees meer »

AgriPlaza Mijnbouwschade praktijkmiddag

Mijnbouwschade praktijkmiddag Graag willen wij u uitnodigen voor de praktijkmiddag Mijnbouwschade in Middelstum. AgriPlaza heeft een divisie Mijnbouwschade opgericht, waardoor een klant van A tot Z geholpen kan worden met zijn schadedossier.Tijdens het evenement kunt u terecht met al uw vragen, er zijn o.a. een bouwkundig adviseur, juridisch adviseur en diverse regiomakelaars. De focus ligt

Lees meer »

Boerin Agnes bij Pauw

Boerin Agnes vertelt bij Pauw hoe trots zij is op haar bedrijf en over één van de mooiste beroepen die er is. Ook wijst zij op de problematiek die is ontstaan voor investeerders die de afgelopen jaren nieuwbouw hebben gerealiseerd. In het filmpje vindt u een complicatie van de uitzending. AgriPlaza Bouwadvies heeft de stal

Lees meer »

Voortgang nieuwbouw familie Austie-Bollen

Nieuwbouw MDV ligboxenstal In Dalen vindt momenteel de nieuwbouw van de nieuwe ligboxenstal van de familie Austie-Bollen plaats. Momenteel is de aannemer druk bezig met het monteren van de staalconstructie. Het ontwerp is gebaseerd op een arbeidsefficiënte bedrijfsvoering. Slechts één persoon zou het moeten kunnen doen. Het geheel voldoet verder aan de eisen Maatlat Duurzame

Lees meer »

De nieuwe huisstijl van AgriPlaza Bouwadvies

AgriPlaza Bouwadvies Wat kunnen wij voor u betekenen? Steeds vaker krijgen wij de vraag wat wij van AgriPlaza Bouw nou precies doen. Zijn we een bouwbedrijf of adviesbureau? Om verwarring te voorkomen hebben wij gekozen voor een nieuwe naam en huisstijl. Vanaf heden gaan wij verder als AgriPlaza Bouwadvies. Als bouwadviesbureau zijn wij uw vertrouwde

Lees meer »