Omgevingsvergunning

Voor uw (droom)bouwplan is in vrijwel de meeste gevallen een omgevingsvergunning noodzakelijk. De omgevingsvergunning is de vervanger van de welbekende bouw, sloop, milieu en kapvergunning samen met nog een aantal andere vergunningen. Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag valt de aanvraag onder een reguliere of een uitgebreide procedure. De reguliere procedure wanneer wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en het bestemmingsplan. De behandeltijd van deze procedure bedraagt 8 weken met in een enkel geval een verlenging van 6 weken. Wanneer van bijvoorbeeld het bestemmingsplan wordt afgeweken valt de aanvraag onder de uitgebreide procedure. De behandeltijd van deze procedure bedraagt 26 weken.

Onze adviseurs zijn op de hoogte van deze procedures. Zij kunnen u begeleiden en adviseren in dit traject.