Tegemoetkoming voor PAS-melders per vandaag opengesteld

Tegemoetkoming voor PAS-melders per vandaag opengesteld

Heeft u een melding gedaan voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS)? En maakte u kosten om de gegevens voor het legaliseren van uw PAS-melding door te geven? Dan heeft u recht op de tegemoetkoming  € 1.600,- per legalisatie melding.

Aanvraag

Als PAS-melder kunt u een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming van € 1.600,- euro per toegewezen aanvraag. Het resultaat van de controle van uw PAS-melding is niet van invloed op de aanvraag naar tegemoetkoming. U kunt de tegemoetkoming aanvragen via RVO vanaf 15 november 2021 tot en met 30 november 2022. De RVO beslist binnen 8 weken na aanvraag of u recht heeft op de tegemoetkoming.

Voorwaarden

Om te beoordelen of u recht heeft op de tegemoetkoming zijn twee voorwaarden gesteld:

  • Het AERIUS-nummer van uw PAS-melding. Dit nummer vindt u in de AERIUS-berekening bij uw legalisatieverzoek. Het bestaat uit letters en cijfers;
  • Het formuliernummer van RVO. Dit nummer vindt u in de brief Informatiebrief over het legaal maken van uw PAS-melding. Het bestaat uit 13 cijfers en begint met 141.

De-minimisverklaring

De tegemoetkoming wordt aangemerkt als staatssteun waardoor er een verklaring “de-minimissteun” verstrekt moet worden. Door het invullen van de-minimisverklaring verklaart u dat u niet meer dan de maximale overheidssteun kreeg. Voor agrarische bedrijven is de maximale steun € 20.000,- in 3 belastingjaren. Voor andere bedrijven is de grens € 200.000,- In 2021 gaat het over de belastingjaren 2019, 2020 en 2021. De de-minimisverklaring kan via het aanvraagformulier verstrekt worden.

Heeft u vragen over het Programma Aanpak Stikstof? Of zoekt u ondersteuning met betrekking op het legaliseren van uw PAS-melding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 0592-545451 of info@agriplazabouwadvies.nl