Vrijkomende agrarische bebouwing slopen in ruil voor een bouwkavel

Ruimte-voor-Ruimte regeling

Het buitengebied veranderd. Dit komt onder andere door specialisering van landbouwbedrijven, neventakken en schaalvergroting, maar ook door wonen en werken en recreatie. Helaas zien we in het buitengebied steeds vaker vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen leegstaan met als gevolg het verval van deze gebouwen.  Om een vitaal en leefbaar buitengebied te behouden is de zogeheten “Ruimte-voor-Ruimte” regeling in het leven geroepen. Met deze regeling dient op een agrarisch bestemd perceel 750 – 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt te worden. Tevens dient de bedrijfsvoering gestaakt te worden en het perceel omgezet te worden naar een woonbestemming. In ruil hiervoor krijgt de initiatiefnemer de mogelijkheid een bouwkavel te realiseren in de nabijheid van het perceel of wanneer dit niet mogelijk is binnen de gemeentegrenzen. Diverse provincies maken het mogelijk om meer bouwkavels te realiseren indien er meer dan 2.000 – 2.500 m² gesloopt wordt, bijvoorbeeld in Groningen en Drenthe. Over het algemeen gaat het binnen de regeling over te slopen agrarische bedrijfsgebouwen, maar er zijn uitzonderingen. Diverse provincies  staan de regeling ook toe bij beeld verstorende bebouwing of die niet geschikt zijn voor hergebruik. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om vierkante meters (sloopmeters) bij te kopen binnen de gemeente indien er op het perceel niet voldoende oppervlak aanwezig is.

 

De regeling gaat helaas wel gepaard met een uitgebreide procedure. Er moet namelijk een nieuw bestemmingsplan worden geschreven en de benodigde vergunningen, zoals de bouwvergunning voor de nieuwe woning  moeten worden aangevraagd. In het gehele traject kunnen onze adviseurs u begeleiden en ontzorgen.