Werkwijze

Bekijk hieronder een beknopte samenvatting van onze werkwijze, ons motto: Bouwen moet een feestje zijn waarbij iedereen tevreden terug kan kijken naar het eindresultaat!

Stap 1 - Initiatief

Het proces begint met een vrijblijvend gesprek waarin wij gezamenlijk uw (droom)plan doornemen.

Stap 2 - Mogelijkheden

Programma van Eisen en inventariseren mogelijkheden. Vervolgens worden alle ideeën, eisen en wensen opgesteld (Programma van Eisen), waarbij de mogelijkheden en haalbaarheid wordt geïnventariseerd.

Stap 3 - Ontwerpen

Aan de hand van het Programma van Eisen wordt een schetsontwerp uitgewerkt, waarna wij stapsgewijs in overleg met u tot een definitief ontwerp komen.

Stap 4 - Begroten

De haalbaarheid van uw (droom)plan wordt beoordeeld aan de hand van een kostenraming.

Stap 5- Vergunningen

De benodigde vergunningen worden door ons aangevraagd.

Stap 6 - Aanbesteden

Aan de hand van een Bestek & Voorwaarden worden er verschillende offertes aangevraagd bij aannemers, deze selecteren wij samen met u. Tijdens de aanbesteding adviseren wij u om zo een weloverwogen beslissing te maken, u kiest uiteindelijk de aannemer.

Stap 7 - Bouwbegeleiding

Gedurende de uitvoering adviseren wij u in het proces en bewaken wij de planning, meer- en minderwerk, organiseren wij vergadering en hakken samen met u knopen door.

Stap 8 - Oplevering

Wanneer alle werkzaamheden gereed zijn leveren wij gezamenlijk met de betrokken partijen het werk op.

Stap 9 - Nazorg

Ook na de oplevering staan wij voor uw klaar. Gaat er iets kapot of is iets niet helemaal naar wens? Wij lossen het graag voor u op. Wij staan voor onze dienstverlening en een duurzame relatie met u als klant!