• Ma t/m Vrij: 08:00 - 17:00
 • 0592 54 54 51
 • info@agriplazabouwadvies.nl
 • Werkwijze

  Werkwijze

  Bekijk hieronder een beknopte samenvatting van onze werkwijze, ons motto: Bouwen moet een feestje zijn waarbij iedereen tevreden terug kan kijken naar het eindresultaat!

  Initiatief

  Het proces begint met een vrijblijvend gesprek waarin wij gezamenlijk uw (droom)plan doornemen.

  Programma van Eisen en inventariseren mogelijkheden

  Vervolgens worden alle ideeën, eisen en wensen opgesteld (Programma van Eisen), waarbij de mogelijkheden en haalbaarheid worden geïnventariseerd.

  Ontwerpen

  Aan de hand van het Programma van Eisen wordt een schetsontwerp uitgewerkt, waarna wij stapsgewijs in overleg met u tot een definitief ontwerp komen.

  Begroten

  De haalbaarheid van uw (droom)plan wordt beoordeeld aan de hand van een kostenraming.

  Vergunningen

  De benodigde vergunningen worden door ons aangevraagd.

  Aanbesteden

  Aan de hand van een Bestek & Voorwaarden besteden wij in overleg met u het project aan.

  Bouwbegeleiding

  Gedurende de uitvoering adviseren wij u in het proces en bewaken wij de planning, meer- en minderwerk, organiseren wij vergadering en hakken samen met u knopen door.

  Stap 8: Oplevering

  Wanneer alle werkzaamheden gereed zijn leveren wij gezamenlijk met de betrokken partijen het werk op.