Ruimte-voor-Ruimte regeling

Steeds meer agrariërs beëindigen hun bedrijfsactiviteiten. De meesten gaan dan op zoek naar een manier om de bestaande bebouwing her te gebruiken. Het gebruik van een Ruimte- voor Ruimte regeling kan dan een mooie uitkomst bieden. Maar wat houdt deze regeling nou precies in? Wij leggen het voor u uit.

Heeft u verouderde of vervallen agrarische gebouwen op uw erf? Met de Ruimte-voor- Ruimte regeling kunt u uw oude bedrijfsgebouwen slopen, in ruil voor één of meerdere bouwkavels voor een extra woning. Hoeveel kavels er gerealiseerd mogen worden, wordt bepaald aan de hand van de gesloopte vierkante meters. Tevens dient de bedrijfsvoering te worden gestaakt en krijgt de agrarische bestemming een woonbestemming.

 

Inhoud

De Ruimte- voor Ruimte regeling heeft als doel om de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied te verbeteren. Dit doel is onder andere te realiseren door de sloop van stallen en schuren die het landelijk gebied ontsieren. Deze maken dan plaats voor nieuwe woningen die wel in het landschap passen. De regeling gaat uit van een minimum oppervlakte van 750m2, waarvoor ten compensatie één nieuwe woning kan worden gerealiseerd. Zijn er meer sloopmeters aanwezig? Vanaf 2000m2 is een tweede compensatiewoning mogelijk. Wanneer u sloopmeters over heeft of te kort komt, kunnen deze worden verkocht of worden aangekocht. De regeling gaat helaas gepaard met een uitgebreide procedure. Er moet namelijk een nieuw bestemmingsplan worden geschreven waarin vele onderzoeken verricht moeten worden. Wij werken hierin samen met vaste partijen en coördineren voor u het gehele traject. U heeft hierbij één aanspreekpunt.

 

Maatwerk

In situaties waarin de regeling niet van toepassing blijkt, maar de toepassing van toepassing is en de kwaliteit van het landschap verbetert, biedt maatwerk de oplossing. Ook het zoeken naar een locatie voor compensatiewoningen is maatwerk. Er zal per locatie een plan gemaakt worden. De landschappelijke waarden in een gebied zijn daarbij het uitgangspunt.

 

Heeft u verouderde of vervallen agrarische gebouwen op uw erf en lijkt de Ruimte-voor-Ruimte regeling iets voor u? Neemt u dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

 

Gerealiseerd middels een Ruimte- voor Ruimteregeling

 

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer over ons weten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag verder!